Pain de Vie

Maison du

Pologne

Accueil:

Blog:

www.chlebzycia.org
www.siostramalgorzata.chlebzycia.org/Blog
(Blog de Sr. Margaret)

Varsovie/ Warszawa

Katolicka Wspólnota Chleb Życia

Tél.:

+48 (22)8466644

Pl- 02-220 Warszawa

Tél.:

wchz(at)wp.pl

Łopuszańska 17

   
     

Ożarów

   

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Tél./Fax:

+48 (15)8393060

Pl- 27-530 Ożarów

   

Jankowice 38

   
     

biuro w Warszawie

Tél./Fax:

+48 (22)8687566

Pl- 02-220 Warszawa

   

Łopuszańska 17